ประกวดราคาว่าจ้างพนักงานทำความสะอาดอู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2,3 เขต 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
896660
วันที่รับเอกสาร: 
10/08/2558 - 19/08/2558
วันที่ยื่นซอง: 
31/08/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
31/08/2558
ราคากลาง: 
574,590.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พี เอ็ม โกลวิ่งคลีน จำกัด
9,576.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท พี เอ็ม โกลวิ่งคลีน จำกัด
9,576.50
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 27, 2558