ประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงพื้นลา่นจอดรถอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 21, 2562 - อังคาร, มีนาคม 26, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
6,732,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ