ประกวดราคาว่าจ้างทำความสะอาด สำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1302000
วันที่รับเอกสาร: 
23/05/2562 - 31/05/2562
วันที่ยื่นซอง: 
04/06/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/06/2562
ราคากลาง: 
1,240,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2562