ประกวดราคาซื้อรถ 6 ล้อลากช่วงสั้นขนาดไม่เกิน 250 แรงม้าพร้อมไฮโดรลิก

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, สิงหาคม 10, 2558 - ศุกร์, สิงหาคม 14, 2558
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
3,498,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: