ประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วงเงินงบประมาณ: 
402052.50
วันที่รับเอกสาร: 
06/02/2563 - 17/02/2563
วันที่ยื่นซอง: 
18/02/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/02/2563
ราคากลาง: 
402,052.50
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 6, 2563