ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารอู่เมกาบางนา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2801500
วันที่รับเอกสาร: 
04/12/2558 - 11/12/2558
วันที่ยื่นซอง: 
18/12/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
25/12/2558
ราคากลาง: 
2,801,280.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2,780,000.00
บริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2,796,280.00
หจก. สายทองก่อสร้าง
2,796,280.00
หจก.นิตยาก่อสร้าง 2005
2,796,280.00
หจก.หุ่นสิริ ก่อสร้าง
2,796,280.00
บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
2,796,280.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2,780,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ธันวาคม 4, 2558