น่าจัดทำสายทางเป็นรูปแบบภาพแผนที่ในgoogle

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
น่าจะนำเสนทนงที่อธิบายเป็นตัวหนังสือในเวป มาทำเป็นแบบเส้นทางภาพแบบใน google บ้างจะได้เห็นภาพ