นายท่า สาย 117 แสดงวาจาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 11 เดือนตุลาคม ช่วงเย็น ข้าพเจ้าได้ไปสอบถามเวลา กับนายท่า สาย 117 แต่นายท่ากลับตอบกวนตีน ไม่ตรงคำถาม พร้อมแสดงอารมณ์ กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเพียงขอให้ทางองค์กร ได้ตักเตือนอย่าได้แสดงพฤติกรรมเช่นนี้อีก ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ