นายท่าสาย 53 กลั่นแกล้งพนักงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากวันที่ 19 ก.ค. 62 นายท่าสุเทพ แสงอรุณ ได้ทำการรายงาน พกส. ปาติหารย์ ว่ามาทำงานล่าช้า โดยที่ พขร.และพกส. ได้นั่งรถรับพนักงานที่ได้จัดเตรียมไว้มาด้วยกันทั้งคู่ แต่กลับทำเรื่องรายงานแต่ พกส. จึงสงสัยกว่าเป็นการกระทำที่ลำเอียง และมีเจตนาที่จะกลั่นแกล้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 62 พนักงานบ่ายก็ได้นั่งรถมาที่ท่าเทเวศน์ในเวลาเดียวกันกับที่ พกส. ปาติหารย์มาถึงแต่นายท่ากลับไม่ทำเรื่องรายงานเข้าไป ส่วนวันที่ 19 ก.ค. 62 นั้นรถที่ พกส.ปาติหารย์ ต้องขึ้นปฏิบัติหน้าที่มีการขัดข้อง สตาร์ทไม่ติด ซึ่งนายท่าเองก็เป็นคนวิทยุแจ้งกับท่าอู่ให้ส่งช่างมาซ่อมเมื่อตอนเวลา 14.00 น.และกว่าช่างจะเดินทางมาถึงและทำการซ่อมเสร็จก็เป็นเวลา 15.50 น.ด้วยเหตุนี้ถึงพนักงานจะมาล่าช้าก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เสียการเดินรถแต่อย่างใด โดยที่ใบประจำรถก็ได้ลงรายละเอียกเกี่ยวกับการซ่อมไว้ครบถ้วนแล้วจึงอยากให้ทางสำนักงานใหญ่พิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของนายท่าในครั้งนี้ด้วย

เรียน ผู้ร้อง ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพนักงานคนดังกล่าวกระทำความผิดจริง มีโทษตามระเบียบข้อบังคับองค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ