นั่งรถจากตลาดบางแค ไปราม2

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ตลาดบางแค ไปราม2 ไปยังไงครับ ขอสัก2เส้นทาง หนีรถติดครับ ขอบคุณครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ใช่สาย 509,157 ลงกลองฉลากเก่าต่อสาย 60 ลงประตูน้ำต่อสาย 139 เส้นทางที่ 2 ใช้สาย 147 ลงที่พระราม 2 ซอย 1 ข้ามทฝั้งต่อสาย 142 ลงบางนาต่อ สาย38,48,139