ที่รอนานไม่ใช้รถติดนะ แต่รถน้อยมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยเพิ่มจำนวนรถสาย 195 ช่วงเย็นๆด้วย เคยถามกระเป๋า ทำไมรถรอนาน? ไม่ใช่รถติดอะไรนะ แต่มีแค่ 4 คัน!!! อยากให้เพิ่มจำนวนรถให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร ดูอย่างสาย 205 ไม่เกิน 10 นาทีมาคัน แต่สาย 195 นี่ไม่ต่ำกว่า 30 นาที ฝากช่วยพิจารณาที Thank you.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ