ทำไมรถสาย 510 ถึงเสริมแค่จตุจักร ภายในครึ่งชั่วโมงมา 8 คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากทราบแนวทางการจัดการเดินรถสาย 510 วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 16.30น.ถึง 17.00น. รอรถโดยสารเพื่อจะไปอนุเสาวรีย์ชัยฯ บริเวณ ม.เกษตร มีรถสาย 510​ มา 8 คัน ภายในระยะเวลาครึ่งชั่วโมง แต่ทุกคันเป็นรถเสริมจตุจักร​ทั้งสิ้น เวลาดังกล่าวถือเป็นเวลากลับบ้านของหลายๆคน ควรจัดให้มีรถระยะทางไกลบ้าง หรือรถสาย 510​จะเปลี่ยนเส้นทางวิ่งสั้นลง โปรดแจ้งให้ทราบด้วย ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ