ทำไมป้ายรถเมล์หน้าโรงพยาบาลพระรามสองรถเมล์ไม่จอดรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตามหัวข้อเลยค่ะ ทำไมถึงไม่จอดคะ ทั้งๆที่มันก็เป็นป้ายรถเมล์ไม่ใช่หรอคะ ในแอพโทรศัพท์ก็มีขึ้นว่าเป็นจุดรอรถเมล์ หรือว่ายังไงคะ ต้องการทราบเหตุผลค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ