ทำกระเป๋าตังหล่น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำกระเป๋าตังหล่นบนรถเมล์ สาย515 วันที่ 11/02/2562 เวลาประมาณ 13.40 ลงที่อนุสาวรีย์ จากศาลายา เลขตั๋ว 5993369 ครับข้างในมีบัตรประชาชน ใบขับขี่ และบัตรนิสิตกนะเป๋าเล็กๆสีน้ำตาล

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว (ขอแสดงความเสียใจที่ต้องประสบกับเหตุการณ์นี้) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ