ถนนราชพฤกษ์ ไม่มีรถสาธารณะให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจาก ถนนราชพฤกษ์ ไม่มีรถสาธารณะให้บริการมากเพียงพอเหมือนอย่างถนนกาญจนาภิเษก โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างถนนรัตนาธิเบศร์กับถนน 345 ไม่มีรถบริการ. เวลาเดินทางจากแคราย ต้องนั่งรถไปต่อที่บางใหญ่ สาย680 รังสิต-บางใหญ่. ขาไปพอมีรถ แต่ขากลับ รอรถนาน ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน หากรีบๆ ก็ต้องเรียก taxi. เมื่อ 4-5 ปีก่อน มีรถมินิบัสทดลองวิ่งจาก เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วิ่งเส้นราชพฤกษ์ไป 345 แต่สุดท้ายก็เลิกไป (น่าจะมีสาเหตุจากคนใช้บริการไม่มากพอ และอื่นๆ) อย่างไรก็ดี หากมีรถวิ่งบริการบ้าง ก็ยังดีกว่าไม่มี เพราะเป็นความจำเป็น เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งเป็นบริการสาธารณะ. แต่ถ้าไม่สามารถจัดเส้นทางได้ เห็นควรพิจารณาขยายเส้นทางของรถเมล์ที่วิ่งอยู่ให้ไปให้ถึงเส้น 345 บ้าง เช่น สาย 203 หรือ 751 เป็นต้น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางเดินรถดั่งกล่าว นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ พิจรณาเพิ่มรถประจำทาง โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ