ต้องการให้เพิ่มสายรถเมล์จากเส้นพหลไปรามอินทรา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากรถที่ผ่านเส้นพหลโยธิน ไปรามอินทรา มีเพียงสาย 26 เท่่านั้น แต่จำนวนคนเยอะมากๆ และรถมีจำนวยน้อยค่ะ ซึ่งปกติใช้บริการรถตู้เป็นหลัก แต่เนื่องจากคนเยอะ รถตู้ก็ไม่พอเพียง หรือบางครั้งรถติดมาก ทำให้มีรถตู้ผ่านมา แต่เต็มมาตั้งแต่ต้นทางตลอด ไม่สามารถใช้บริการได้เลย