ต้องการป้ายรถเมล์หน้าสถานีรถไฟใต้ดินสามยอด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ต้องการป้ายรถเมล์ หน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามยอด เมื่อไหร่จะมาติดตั้ง เมื่อก่อนก็มีตรงนี้ ทำรถไฟฟ้าเสร็จนานแล้ว ไม่เห็นมาติดตั้งป้ายรถเมล์เลย