ติ-ชมเว็บไซต์ใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ในหมวดสถานที่ท่องเที่ยว >>> http://www.bmta.co.th/?q=th/attractions บางสถานที่มีสายรถเมล์วิ่งผ่านเยอะกว่าที่แนะนำไว้ และก็รู้สถานที่ ขอให้มันใหญ่กว่านี้ และก็ update กว่านี้หน่อยครับ บางรูปนี่ สมัยผมเกิดใหม่ๆ เลยนะครับ