ตั๋วA1

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมที่ดอนเมือง ซึ่งเป็นต้นสายของA1 ไม่มีจำหน่ายตั๋วเดือนกับสัปดาห์ รถออกจากต้นทางควรจะมีจุดจำหน่ายไหมค่ะ

คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ