ตั๋วสัปดาห์ราคา200 ใช้ไม่ได้กับรถ ขสมก. ไม่ใช่รถร่วม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ใช้ไม่ได้กับ รถ ขสมก. ที่ขึ้นทางด่วน อนุสาวรีย์ชัย เกาะพญาไท---> ลำลูกกา ราคา 40 บาท

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางของรถตู้โดยสารสาย ต.153 และมีนโยบายให้รถตู้ที่มีอายุรถครบ 10 ปี หมดอายุสัปทานเดินรถ ซึ่งมีรถตู้สายดังกล่าวไม่สามารถนำรถมาวิ่งให้บริการได้จำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของผู้ใช้บริการ ขสมก. จึงจัดรถโดยสารปรับอากาศวิ่งทดแทนชั่วคราว จนกว่าจะมีรถตู้โดยสารใหม่นำรถมาวิ่งได้ตามปกติ ทั้งนี้อัตราค่าโดยสารของรถตู้โดยสารคนละราคากับรถโดยสารของ ขสมก. จึงไม่สามารถใช้ตั๋วสัปดาห์หรือตั๋วเดือนของ ขสมก. ได้ (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ