ซื้อโทรศัพท์ตู้สาขา 15 คุ่สายนอก 250 คู่สาย และเครื่องแบบ IP Phone 50 ชุด พร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, มีนาคม 6, 2561 - ศุกร์, มีนาคม 9, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
3,402,600.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ