ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 3 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
472000
วันที่รับเอกสาร: 
28/08/2557 - 10/09/2557
วันที่ยื่นซอง: 
28/08/2557 - 10/09/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/09/2557
ราคากลาง: 
472,000.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จำกัด
423,720.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จำกัด
423,720.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 28, 2557