ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สีอิ้งเจทขนาดใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
0.635 ล้านบาท
วันที่รับเอกสาร: 
21/07/2557 - 01/08/2557
วันที่ยื่นซอง: 
21/07/2557 - 01/08/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
04/08/2557
ราคากลาง: 
374,500.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สหะุรกิจ จำกัด
265,360.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
265,360.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 21, 2557