ซื้อหมึกพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 15 รายการ

วันที่ประกาศ: 
14/11/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
318,218.00 บาท