ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 3)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
314000
วันที่รับเอกสาร: 
29/12/2559 - 12/01/2560
วันที่ยื่นซอง: 
29/12/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/01/2560
ราคากลาง: 
294,700.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
311,263.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
292,806.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 29, 2559