ช่วยรีบแก้ปัญหาเอาร NGV กลับมาวิ่งให้เร็วหน่อยครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัญหาเรื่องเรื่อง NGV ไม่ได้มาวิ่ง เกิดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้ว จะครบเดือนแล้ว ขสมก ยังแก้ไขปัญหาไมไ่ด้อีกเหรอครับ ทำงานช้าเกินไป อย่างให้รีบแก้ไชให้เร็วกว่านี้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)