ช่วยรับด้วยค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
140,141,142 ช่วยรับผู้โดยสารป้ายสุขสวัสดิ์30ด้วยค่ะ วันนี้โบก3คันไม่จอดเลย จำเป็นต้องขึ้นจริงค่ะแล้วช่วงเวลา 7.00-7.30ยังมีผู้โดยสารนะค่ะ