ช่วงซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ ควรจัดรถบริการ รอบสนามหลวง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ เดือนกันยา ถึงตุลา ควรจัดรถบริการ รอบสนามหลวง เพราะมีผู้โดยสารจำนวนมาก เดือดร้อน ไม่สามารถต้องเดินทาง เพราะมีการปิดถนนในบางช่วงเวลา เช่น จัดรถบริเวณ รด.วัดพระแก้วหรือ ม.ธรรมศาสตร์

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ