ชื่นชม พนักงาน รถสาย 179 คุณวิวัฒน์ ปุ่นอุดม ( 442046 )

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ผมได้ลืมแท๊บเล็ตไว้บนรถเมลล์ สาย 179 และคิดว่าคงจะไม่ได้คืนแล้ว เพราะอาจจะมีผู้โดยสารคนอื่นๆ หยิบไป แต่เนื่องจากแท๊บเล็ตมี GPS เครื่องเปิดไว้ จึงตัดสินใจ นั่งมอไซค์ไปสอบถามที่อู่รถ และเมื่อไปถึง ได้ติดต่อกับนายท่า และแจ้งว่าได้ลืมแท๊บแล็ตไว้บนรถเมลล์ ปรากฏว่า ได้รับแท๊บเล็ตคืน เนื่องจากมี คุณวิวัฒน์ ปุ่นอุดม พนักงานเก็บค่าโดยสาร ได้ทำการเก็บแท๊บเล็ตและส่งมอบให้นายท่าที่อู่รถไว้ เมื่อได้พบและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ทางผมได้เสนอมอบสินน้ำใจให้แก่ คณวิวัฒน์ แต่คุณวิวัฒน์ ไม่รับสินน้ำใจ จึงได้ขอแจ้งความจำนงค์ แสดงความขอบคุณมายังองค์การชนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นการชื่นชมคุณงามความดี ความมีน้ำใจ และความซื่อสัตย์ ของคุณวิวัฒน์ ที่มีในขณะปฏิบัติหน้าที่ ขอบคุณ คุณวิวัฒน์ ปุ่นอุดม บุคคลากรคุณภาพ อีกครั้งครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ