ชื่นชม พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 515 จัดการพวกมิจฉาชีพได้ดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 21.00 น. ผมขึ้นรถเมล์สาย 515 จากแยกสาย 5 แมคโคร ศาลายา จ.นครปฐม ผมมีตั๋วสัปดาห์รถเมล์ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ผู้ชาย ตรวจตั๋วสัปดาห์ละเอียดดี พลิกหน้าหลัง ขมชมเฉย (แม้บางคนที่เจอตรวจอาจจะรำคาญบ้าง) เหตุการณ์ : ขออนุญาตเรียกว่ามิจฉาชีพ ขึ้นมาแถวช่วงประมาณสายใต้ใหม่ มา 2 คน (ชาย-หญิง) ประมาณว่ามีตั๋วสัปดารถเมล์ ยื่นโชว์ให้พนักงานเก็บค่าโดยสารดูแต่ไม่ส่งบัตรให้ตรวจ พูดยื้อกันนาน จนชายหญิงคู่นั่น ส่งตั๋วสัปดาห์ให้ดู เรื่องจึงแดงขึ้นมา ด้านหลังตั๋วสัปดาห์มีการปลอมแปลง เจาะและอุดรู เอาเทปใสปิด ประมาณว่า "ตั๋วสัปดาห์เดียว เที่ยวทั้งปี" จนพนักงานเก็บค่าโดยสารแจ้งให้ ชายหญิงคู่นั้นชำระเงิน ค่าตั๋วโดยสาร (ตั๋วฉีก) และพนักงานเก็บค่าโดยสารจัดการปัญหาได้ดีครับ ยึดตั๋วสัปดาห์ที่มีการปลอมแปลงทั้ง 2 ใบไว้ ชายหญิงคู่นั้นลงรถในไม่กี่ป้ายถัดไป ทนความอับอายไม่ได้ ผมขอเรียนแจ้งให้ ขสมก. กวดขัน ให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร ทำหน้าที่ตรวจตราให้ดีนะครับ บางสายยังย่อหย่อนก็มี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ