ชื่นชม พขร.สาย27

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
มินิบัส สาย27 ทะเบียน15-1737 เวลาประมาณ 1910น. - ขับเร็ว มุดซ้าย มุดขวา ไม่จอดป้าย(สะพานควาย -สนามเป้า) จอดส่งผู้โดยสารเลนขวาสุด(ติดไฟแดงอนุเสาวรีฯ) เกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุในวงเวียน อนุฯ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 27-13/1 ทะเบียน 15-1737 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาช่ี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รร่ับควาามสะดวกในการใช้บริการ จึงเร่ียนมาเพื่อทราบ.

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 27-13/1 ทะเบียน 15-1737 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาช่ี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รร่ับควาามสะดวกในการใช้บริการ จึงเร่ียนมาเพื่อทราบ.