ชื่นชม พกส. สาย 543 ทุกท่าน ที่แขวนเครื่องสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เห็น พกส. ทุกท่านแขวนที่ตัวเอง เพื่อให้ ผดส. พร้อมใช้บริการทันที ดีกว่าบางสาย เอาวางไว้หน้ารถเฉยๆ เหมือนไม่สนใจหรือให้ความสำคัญ งานบริการต้องเป็นแบบนี้ พกส. พร้อม ผดส. ก็ยินดีพร้อมจ่ายเช่นกัน ทำดีแล้ว จงทำต่อไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ