ชื่นชม พกส. สาย 47

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พกส. ผู้หญิงสาย 47 เบอร์โทรศัพท์มือถือ ‭098-285-8612‬ เข้ามาสอบถาม ให้คำแนะนำ และให้ยืมมือถือโทรหาโทรศัพท์ที่ทำตกบนรถเมล์ และมีคนเก็บไปที่ป้ายรถเมล์ตรงข้าม MBK โดยรถสาย 47 ดังกล่าว เป็นรถเสริมแม้นศรี ที่วิ่งมาจากป้ายแม้นศรีกลับคลองเตย ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 9.04 น. รถเมล์คันดังกล่าวจอดที่ป้ายโอสถศาลา จุฬา (ตรงข้าม MBK) จึงอยากขอชื่นชมพนักงานคนดังกล่าวค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ