ชื่นชม ผู้ประจำรถสาย 515 13-1694 กท

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาทำภาระกิจที่ กทม จึงได้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาย 515 จากสายใต้ใหม่ มายัง อนุสาวรีย์ชัยฯ เวลาประมาณ 12.30 น. พบว่าผู้ประจำรถทั้งคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสาร ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่าชื่นชม โดยพนักงานขับรถ ขับรถด้วยความสุภาพ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ยิ้มแย้มแจ่มใส มี service mind อีกทั้งแนะนำผู้โดยสารตลอดเส้นทาง ซึ่งทำให้ผมประทับใจการใช้บริการ ขสมก ในคราวนี้มากครับ อยากให้ ผู้ประจำรถทั้งสองท่าน ปฏิบัติแบบนี้และเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนร่วมอาชีพต่อไปครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ