ชื่นชมสาย 47 ครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 47 เลขข้างรถ 4_80242 เลขทะเบียน 11-8251 กทม ทั้ง กระเป๋าและคนขับบริการดีมากครับ ขับรถสุภาพ กระเป๋าพูดจาดี แจ้งผู้โดยสารเมื่อถึงป้าย ขอชื่นชมครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.