ชื่นชมพนังานขับรถ 511

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องด้วยวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา ดิฉันได้ทำหน้าที่เป็นพนังานต้อนรับที่โรงแรรมย่านนานาแห่งหนึ่ง ได้รับเรื่องชื่นชมมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง ว่าพวกเขาต้องการเดินทางมายังโรงแรมแห่งนี้ แต่ไม่มีใครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษให้เค้าเขาใจได้ โชคดีที่ได้เจอคนขับรถ ที่มีชื่อ พิชัย ช่วงโชติ สามาถสื่อสารภาษาอังกฤาษและพามาส่งยึงที่หมายอย่างปลอดภัย จึงแจ้งเรื่องให้ดิฉันเพื่อชื่นชมพนักงานขับรถคนดังกล่าวมา ณ ที่นี้ค่ะ