ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 543

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย543 หมายเลขข้างรถ1-70260 ทะเบียน16-2345กทม.พนักงานพูดจาไพเราะตอนผู้โดยสารขึ้น-ลงก็พูดสวัสดีค่ะ/ขอบคุณค่ะทุกครั้ง ขานป้ายทุกป้ายเลยครับวันที่ใช้บริการ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา12.10น.ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูลเพื่ม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด แจ้งผลดำเนินการ ตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องชมเชย สาย 64 ปฏิบติหน้าที่ตามระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดทำหนังสือประกาศชมเชย ต่อพนักงานทั้งสองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.