ชื่นชมพนักงานสาย 206

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พขร. ขับรถดีมากค่ะ และทั้งพขร. และพขส.จะคอยบอกตลอดว่าถึงป้ายไหนแล้ว เห็นผู้โดยสารวิ่งก็รอ บริการดีมากๆ ขอชื่นชมค่ะ สาย 206 2-80046 11-8609 พขร สุธิพงษ์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 206 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ