ชื่นชมพนักงานขับรถ สาย 510 นายพงษ์พัฒน์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอแสดงความชื่นชมพนักงานขับรถเมล์ สาย 510 ปรับอากาศ นายพงษ์พัฒน์ ผิวจันทร์ เลขทะเบียนรถ 16-(จำไม่ได้) เป็นพนักงานขับรถที่ขับดี ใจเย็น ไม่กระชาก ไม่ฉุนเฉียว มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ให้คำแนะนำเมื่อผู้โดยสารขึ้นผิดสาย ขอชื่นชมและขอให้รักษาความน่ารักเช่นดีตลอดไป อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานขับรถคนอื่นๆด้วย ขอชื่นชมจากใจจริง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ