ชื่นชมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 93

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อเวลาประมาณ 10:00 ผมขึ้นรถเมล์สาย 93 เลขข้างรถ 2-44148 ขาไปท่าน้ำสี่พระยา ในระหว่างที่กำลังก้าวขึ้นบันไดรถ ผมสะดุดล้มขากระแทกขอบบันไดรถและมีเลือดออก ทั้งคนขับและกระเป๋าเอายาและพลาสเตอร์มาให้ผมทำแผลและห้ามเลือด พร้อมกับถามว่าเดินไหวมั้ย ให้ไปส่งที่โรงพยาบาลมั้ย ขอชื่นชมและขอบคุณในน้ำใจของพี่พนักงานทั้ง 2 คนนี้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ