ชื่นชมพนักงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นพนักงานชาย สาย 23 ยูโรสีส้ม บริการดี พูดจาไพเราะ น่ายกย่อง