ชื่นชมการบริการ สาย 59

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมขอชื่มชมการบริการของสาย 59 ทั้งกระเป๋ารถที่กล่าวทักทาย เชิญค่ะ และขอบคุณหลังรับเงิน รวมทั้งคนขับมีการบอกสถานที่ก่อนถึงป้ายเป็นระยะๆ แล้วซ้ำด้วยกระเป๋า เป็นสิ่งที่ดี ผู้โดยสารบางคนไม่ได้ขึ้นทุกวันก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเลยป้าย อย่างไรก็ตาม อยากให้เพิ่มโทรโข่ง หรือไมค์ประจำรถ จะได้ได้ยินอย่างทั่วถึงครับ ฝากชมเชยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ทะเบียน 13-1069