ชื่นชมการบริการของรถบริการสาย 8 เลขข้างรถ 39-121

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมกระเป๋ารถเมล์และคนขับรถร่วมบริการสาย 8 เลขข้างรถ 39-121 ที่กระเป๋ารถเมล์ที่พูดจาเพราะ หน้าตายิ้มแย้มตลอดเวลา ดูมีใจรักในการทำงาน และคนขับที่พูดจาสุภาพ จอดรถจนคนขึ้นลงรถจนหมด แล้วถึงจะปิดประตูขับรถออกจากป้าย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านชมเชยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สายที่ 8-39-121 นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ