ชื่นชมกระเป๋าสาย 522 ทะเบียน 12-9804

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชมกระเป๋าผญ. บริการดีมีน้ำใจใส่ใจผู้โดยสาร ขอชื่นชม เวลาประมาณ 14.00น. ของวันที่ 19เมษา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป