ชมเชยสาย 511

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชมเชยสาย 511 (3-66237) วันที่ 22/01/58 เวลาประมาณ 06.15 น. รถคันนี้สภาพดี-สะอาดดีมาก ทั้ง พขร. และพกส. บริการดี เรียบร้อย