ชมเชยพนักงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชมเชยพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บเงิน สายปอ.84 สีส้ม เลขทะเบียนรถ 6-56048(ถ้าจำไม่ผิด) ขับช่วงเวลา 19.20 น. พูดจาดี เต็มใจให้บริการ ใส่ใจผู้โดยสาร น่ารักทั้ง 2คน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทาง 84 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานขับรถคันดั่งกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ