ชมเชยพนักงาน​5เก็บเงินรถเมล์สาย32

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานเก็บเงินรถเมล์สาย32 หมายเลขทะเบียนรถ​ 12-0762 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยน้ำใจงาม​คอยดูแลผู้โดยสารขึ้น-ลงรถทุกคนตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะคอยประคอง​และรีบช่วยเหลือให้เป็นอย่างดี ซึ่งหาพนักงาน​ขสมก.เช่นนี้​ได้น้อยมาก​ ทำงานด้วยใจ​จริง พูดจาสุภาพ​ สมควรเป็นพนักงานตัวอย่างของ​ขสมก. ได้ถ่ายรูปพนักงาท่านนี้ไว้ด้วย​ แต่ไม่สามารถให้ดาวโหลดส่งรูปมาได้ หากต้องการจะส่งให้ได้ทางใดคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ