ชมเชยพนักงานเก็บเงินสาย505 และ62

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บเงิน สาย 505 ชาย ผมสั้น คล้าย เพิ่งขึ้นหลังโกน พูดจาดี บอกป้าย ตลอดทาง ดูแล ผู้โดยสารทั้งขึ้น และลง รถ ให้ข้อมูล ดีมากๆๆ พูดสุภาพไพเราะ ชมเชยค่ะ และขอให้เป็นต้นแบบ นอกจากนี้ ยังมีพนักงาน สาย 62 หญิง ผมหงอก ผมยาว พูดค่อนข้างเบา พูดสุภาพ แนะนำดี บอกป้ายต่อไปเป็น...นั่งก่อน รอรถเลี้ยวก่อนค่อยลุก เยี่ยมทั้งคู่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ