ชมเชยพนักงานเก็บเงินผู้โดยสารสาย 7ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันขึ้นรถเมล์สาย7ก เลข 6-50411 วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.15 น จากท่าพระไปปากคลองตลาด เห็นการบริการของพนักงานเก็บเงินแล้วขอชื่นชมเป็นอย่างมากคะ มีเทคนิคในการขอดูบัตรประชาชนที่น่ารักไม่เคยเจอกับสายอื่นเลย และเป็นมิตรกับผู้ใช้บัตรสวัสดิการต่างๆ สอบถามว่ามีบัตรสวัสดิการไหม เป็นบริการที่สุดยอดมาก ส่วนใหญ่ที่สังเกตเห็นพนักงานขับรถสาย7ก จะขับรถดี ไม่มีปัญหาขับรถไม่จอดป้าย เยี่ยมมากนะคะรถเมล์สายนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.