ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เช้าวันนี้ 27/2/63 เวลาประมาณ 08:30น. ได้ใช้บริการรถ ปอ.สาย 4. เลขข้างรถ 4-4017 ได้พบพนักงานเก็บค่าโดยสาร คุณวิริยาภรณ์ หริ่มรุ่งเรือง ได้สร้างความประทับใจในบริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ท่านนี้พูดจาสุภาพเรียบร้อยดีมาก มีการกล่าวสวัสดี ยินดีต้อนรับ. อีกทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้โดยสารเมื่อถึงป้ายพร้อมกล่าวขอบคุณหลังใช้บริการ สำหรับ พขร. ก็ขับรถด้วยความความไม่ประมาทมีสมาธิในการขับเป็นอย่างดี ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจแทนในหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีการปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมเช่นนี้ หวังว่า บุคคลที่มีภาพลักษณ์การปฏิบัติที่ดีเช่นนี้จะได้รับการสนับสนุน อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกท่านในหน่วยงานเป็นแบบอย่างต่อไปครับ ปล. ทำดี ทำได้ อย่าอายใครและทำได้เลยยย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.